પ્રજાસતાક દિન નિમિતે શિવ શક્તિ યુવક મંડળ કરાયા દ્વારા સમશાન ભૂમિ માં સ્વચ્છતા અભિયાન

0
180

26 જાન્યુઆરી 73 માં પ્રજાસતાક દિન નિમિતે શિવ શક્તિ યુવક મંડળ કરાયા દેસાઈ ફળિયા વતી રાધા માધવ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ની બાજુ કરાયા મેં હાઇવે ઉપર આવેલ સમશાન ભૂમિ માં સ્વચ્છતા અભિયાન કરવામાં આવ્યુ

આજ રોજ 26-1-22 ને પ્રજાસતાક દિન નિમિતે શિવ શક્તિ યુવક મંડળ કરાયા દેસાઈ ફળિયા વતી રાધા માધવ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ની બાજુ કરાયા મેં હાઇવે ઉપર આવેલ સમશાન ભૂમિ માં સ્વચ્છતા અભિયાન નું કામ કરવામાં આવેલ જેના મંડળનાં ભાઈઓ બહેનોઓ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી સેવા નું કામ પૂરું પાડ્યું જેમાં મંડળ નાં પ્રમુખ અને સદસાયો મનોજભાઈ, રામુભાઇ,. ગુલાબભાઈ, મનુભાઈ, બહેનો મણીબેન, મંજુબેન, તથા હાલ નાં સરપંચશ્રી તથા નુવનિયુક નિમાયેલા ઉપસરપંચ અરવિંદભાઈ નાયકા, ગામના સાથનિક આગેવાનો મહેશભાઈ, લલ્લુભાઈ, ભરતભાઈ હાજર રહ્યા હતા.

Ad..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here