ધરમપુર તાલુકાના વિસ્થાપિત થતા ગામોના લોકો દ્વારા મસાલ રેલી કાઢી ડેમ નો વિરોધ કરવામાં આવ્યો

0
203

તા.15/02/2022 ની રાત્રે ધરમપુર તાલુકાના વિસ્થાપિત થતા ગામોના લોકો દ્વારા ગુદિયા, સાતવાંકલ,ખડકી, મધુરી,ચવરા, પૈખેડ, રુંઈપાડા, ચીકલપાડા,ખપાટીયા, ગામોમાં મસાલ રેલી કાઢી ડેમ નો વિરોધ કરવામાં આવ્યો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here