મણિપુરમાં આજે અવિરત વરસાદને કારણે 50 થી વધુ પ્રાદેશિક સૈન્યના જવાનો સામાન્ય લોકો સાથે ભૂસ્ખલનનો ભોગ બન્યા હતા.

0
215

massive landslide hit the company location of 107 Territorial Army of Indian Army deployed near Tupul railway station

મણિપુરમાં આજે અવિરત વરસાદને કારણે 50 થી વધુ પ્રાદેશિક સૈન્યના જવાનો સામાન્ય લોકો સાથે ભૂસ્ખલનનો ભોગ બન્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here