અમદાવાદમાં 145મી રથયાત્રાની શાસ્ત્રોક્ત રીતે પહિંદવિધી કરી ત્રણેય રથોનું પ્રસ્થાન કરાવતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ…

0
177

અમદાવાદમાં 145મી રથયાત્રાની શાસ્ત્રોક્ત રીતે પહિંદવિધી કરી ત્રણેય રથોનું પ્રસ્થાન કરાવતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ…

CMO Gujarat Bhupendra Patel

#gujaratinformation #GOGConnect #cmogujarat #mahitigujarat #infogujarat #BhupendraPatel #RathYatra #rathyatra2022 #JagannathRathYatra #ahmedabad #Gujarat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here