કપરાડા પોલીસ :૧૪ વર્ષથી નાશતા ફરતા આરોપીઓને ટોકરપાડા ખાતેથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા.

0
36

નાશીક જીલ્લાના પેંઠ પોલીસ સ્ટેશનના રાયોટીંગના ગુન્હામા છેલ્લા ૧૪ વર્ષથી નાશતા ફરતા આરોપીઓને ટોકરપાડા ખાતેથી ઝડપી પાડતી કપરાડા પોલીસ

આગામી લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૪ ની યોજાનાર હોય જે અન્વયે વલસાડ જિલ્લા તથા બહારના રાજ્યના મિલ્કત સંબંધી ગુનાઓમા
નાસતા ફરતા/વોન્ટેડ આરોપીઓ અત્રેના વિસ્તારમા રહેતા હોય તેઓને પકડવા સારૂં વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી
વાપી વિભાગ વાપી નાઓએ સુચના તથા માર્ગદર્શન આપેલ હોય જે અનુસંધાને આજરોજ અમો તથા બીજા પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે પેંઠ પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં. ૫૯/૨૦૧૧ ઇ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૯,૩૩૬,૩૩૭,૫૦૬ મુજબના ગુન્હાના
છેલ્લા ૧૪ વર્ષથી કપરાડા તાલુકાના ટોકરપાડા ગામના નાશતા ફરતા આરોપીઓ

(૧) લક્ષ્મણભાઇ ગોપાળભાઇ લોહાર જાતે.વારલી ઉ.વ.૩૯

(ર) કિશનભાઇ શંકરભાઇ લોહાર (જાદવ) જાતે.વારલી ઉ.વ.૩૫

(૩) તુકારામ શકારામ વળવી જાતે.વારલી ઉ.વ.૪૦ (૪) નવસુભાઇ હરીભાઇ લોહાર જાતે.વારલી ઉ.વ. ૩૫
તમામ રહે. ટોકરપાડા ગામ, ચીખલી ખોર ફળીયા તા.કપરાડા જી.વલસાડ નાઓને ઝડપી પાડી તેઓના વિરૂધ્ધ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) આઇ મુજબ
કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી તમામ આરોપીઓને પેંઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મોકલી આપેલ છે.
વોન્ટેડ ગુન્હાની વિગત –
મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના પેંઠ પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં. ૫૯/૨૦૧૧ ઇ.પી.કો. કલમ
૧૪૩,૧૪૭,૧૪૯,૩૩૬,૩૩૭,૫૦૬ મુજબ
કામગીરી કરનાર અધિકારી કર્મચારી
(૧) એલ.એસ.પટેલ, પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર
(૨) એ.એસ.આઇ. ગૌતમભાઇ કાળુભાઇ બ.નં. ૫૫

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here