કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકાની અસ્ટોલ પાણી પુરવઠા યોજના પ્રોજેક્ટ

0
185

કપરાડા તાલુકા માટે 586 કરોડની અસ્ટોલ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના મોટા ઉપાડે સરકારે શરૂ કરી હતી. આ અસ્ટોલ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે વલસાડની જીવાદોરી સમાન મધુબન ડેમમાંથી પાણીને પમ્પિંગથી લિફ્ટ કરી. મહાકાય પમ્પિંગ સ્ટેશનો પરથી પાણીને પમ્પ કરી ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાના 175 ગામોમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં યોજના. 175 ગામમાં કપરાડા તાલુકાના 125 ગામના 816 ફળીયા અને ધરમપુર તાલુકાના 50 ગામોના 212 ફળીયાને પીવાનું શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવામાં ની યોજના આદિજાતિ વિસ્તારમાં નલ સે જલ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here