ડુંગરી પીએસઆઈ શકિતસિંહ ઝાલાએ પોલીસ સ્ટાફ સાથે બે આરોપીઓને બે અલગ અલગ ઓટોરીક્ષા સાથે ઝડપી

0
327

ડુંગરી પીએસઆઈ શકિતસિંહ ઝાલાએ પોલીસ સ્ટાફ સાથે બે અલગ અલગ કિસ્સામાં ઓટોરીક્ષામા બુટલેગરો દ્વારા રીક્ષાના હુડ ઉપર ચોરખાના બનાવી વિદેશીદારૂનો જથ્થો દમણ પાતળીયાથી બીલીમોરા ખાતે લઈ જવાનો કારસો નિષ્ફળ કરેલ છે અને બે આરોપીઓને બે અલગ અલગ ઓટોરીક્ષા સાથે ઝડપી લઈ કેસો કરી આગળની તપાસ હાથ ધરેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here